Ik begrijp er niets van

Ik begrijp er niets van

VERLEDEN – HEDEN- TOEKOMST

GOED – BETER - BEST

Dagelijks wordt de bestaande voorraad hellende daken volgens de drie-dak-transities (conserveren, renoveren, transformeren) aangepakt.

  “Met de kennis van nu, moet het beter met de daken”, is opdracht van vele opdrachtgevers. Echter de vraag is waarom dit nu niet gebeurt? Er zijn ontelbare regels waaraan wij ons dienen te houden, maar lappen de regels met betrekking tot hellende daken volledig aan onze laars.. De benodigde kennis is vaak niet of nauwelijks aanwezig op de juiste plek, is deze kennis wel op de juiste plek aanwezig dan laat de uitvoering ervan vaak te wensen over. Men moet de huidige kennis met betrekking tot hellende daken beter toepassen, ook moet de controle op de uitvoering worden verscherpt. De consument moet simpel gezegd krijgen waar het recht op heeft.

Regels genegeerd
De opgestelde regels conform de SBR, NEN en NPR normen geven richtlijnen waaraan hellende daken moeten voldoen. Echter houdt men zich grotendeels niet aan deze gestelde richtlijnen. Echt niet! Nog steeds wordt gewerkt conform de aloude gedachte: “ik doe het al jaren zo en niemand die ooit heeft gezegd dat het niet goed is”.  Inderdaad: als de pannen op het dak zijn gemonteerd, ziet niemand meer wat eronder zit. Maar juist dáár, in datgene wat aan het blote oog onttrokken wordt, schuilt de kwaliteit van een dak.

Regels zijn er om nageleefd en, misschien nog belangrijker, om gehandhaafd te worden. Dat laatste is een probleem. Bijvoorbeeld: als je met je auto niet handsfree belt, blijf je angstvallig om je heen kijken om te zien of je niet betrapt wordt. Je bent bang dat de handhaver van de wet je in de gaten heeft en vervolgens bestraft. Die handhaver is daarop getraind, hij weet exact hoe hij jou kan bespieden en kan straffen. 

Geen allrounders!
In de bouw is het de uitvoerder, samen met de opzichter, die de handhavers zijn. Alleen moet de kennis van deze handhaver vele malen verder reiken dan, in ons geval, enkel over het hellende dak. Een bekende valkuil voor handhavers is dat zij verantwoordelijk zijn voor het gehele gebouw, echter kunnen deze handhavers niet alle specialistische kennis hebben over alle specifieke bouwdelen. Ieder heeft zijn specialisme en eigen beleving bij een bepaald deel van het gebouw. Deze onderverdeling is er in de markt simpelweg altijd. Om nog even aan te haken op het voorbeeld van de politie: handhavers van verkeersovertredingen, openbare orde, parkeerovertredingen, geweld, verkeersongelukken et cetera zijn allemaal specialisten op hun specifieke gebied. Waarom dan niet in de bouw? Zodat we met z’n allen weten wat we wel en niet mogen doen.

Met de kennis van nu moeten we in staat zijn om een beter product te produceren. Zelfs en, misschien wel, juist bij gebreke aan een allround handhaver!

Kennis is macht

Het nieuwe bouwbesluit van 1 april 2012 schrijft cruciale aanpassingen voor op het gebied van hellende daken. Dit is belangrijk om te weten, zowel opdrachtgevers als -nemers zijn daarvan vaak onvoldoende op de hoogte. Wettelijk vastgestelde regels (het bouwbesluit) worden daardoor in de praktijk meestal niet nagekomen. En daarmee doen we ons vak, onszelf én uiteindelijk onze klant vreselijk te kort. Dus is het bittere noodzaak om notitie te nemen van die regels, te zoeken naar creatieve en duurzame oplossingen om zodoende te komen tot waar we voor staan: een optimale kwaliteit!

Tijd voor actie

Hoe kan het tij worden gekeerd?
Het antwoord ligt voor de hand. Allereerst moeten we zelf ‘in beweging blijven’. Het adagium, dat we het zo altijd gedaan hebben en het dus wel goed zal zijn dienen we los te laten. We moeten ervoor zorgen dat ons kennisniveau op peil blijft, ook zullen we altijd en overal op zoek moeten blijven naar meer en nog betere kwaliteit.

Mijn oproep aan u, opdrachtgever en –nemer, is: laat u juist informeren, zoek het juiste bedrijf bij uw vraag en ambitie. Laat u vooral goed voorlichten zodat u weet wat er –letterlijk!- te koop is zodat uw verwachting en de gewenste prestatie op één lijn komen te liggen. Vraag naar de mogelijkheden, laat u coachen om tot betere prestaties te komen. Kortom: sta niet stil en neem met minder geen genoegen.

De man in de spiegel…
We kunnen de wereld niet van vandaag op morgen veranderen. Maar vandaag starten is starten met dé juiste aanzet tot meer en betere comfortabele hellende daken. Zoals wijlen Michael Jackson ooit zo treffend zong: “I’m starting with the man in the mirror, I’m asking him to change his ways…”

Ga uw gang, zou ik zeggen!

Fier Dakcontrol

www.fierdakcontrol.nl

Joost Stemkens

“helpen van mens en organisatie naar comfortabele daken”


IMG_2238
IMG_0161

< Terug naar blogs