Werkwijze

Openheid en transparantie
Dat is wat wij belangrijk vinden. Op het moment dat wij gaan samenwerken, mag u het volgende van ons verwachten:
 
  1. Fier Dakcontrol begint met het in kaart brengen van de huidige status van het dak. Hierbij kijken we naar het complete dak met alle aansluitingen die hierop van toepassing zijn.
     
  2. Aan de hand van de status van het dak en uw ambitie maken wij een Fier behandelplan. In dit plan vertalen wij uw ambitie naar bruikbare technieken om zo tot het gewenste resultaat te komen. Zo berekenen wij uw verdiensten bij energetische toepassingen. Uw investeringen leveren u gegarandeerd voordeel op.
     
  3. Deze opbrengsten zijn zowel direct -reductie energielasten- als indirect -via verkoop van uw woning. Energetische toepassingen zorgen voor een waardestijging van uw woning en reductie van de woonlasten. Door de genomen maatregelen stijgt uw woning op de energieladder. Het Fier behandelplan presenteert meetbare resultaten,. Zo is het voor u duidelijk wat de kosten en opbrengsten zijn.

In samenspraak met u ontvangt u de best passende aanbieding voor u en uw situatie.

  


Werkwijze