Blog

  • Waar ben jij mee bezig?!  Oftewel.. bewustwording.
    Samenwerken wordt gedefinieerd als ‘het gezamenlijk inzetten voor een bepaald doel’. En dat is ook logisch, want als mensen met verschillende expertises zich inzetten voor hetzelfde doel is ‘samenwerken’ de meest efficiënte manier om dat doel te bereiken. Toch gebeurt het lang niet altijd. En ik vraag me af hoe dat komt..

    Lees meer »