Diensten

Drie strategieën
Door slimmer gebruik te maken van het dak optimaliseert u de woonlasten en waarde van een woning. Om een dak onder controle te brengen en houden, bieden wij drie strategieën aan:

1. conserveren
2. renoveren
3. transformeren.

Dit zorgt voor onbegrensd woongenot passend bij uw ambitie.

Naast de strategieën geven onze Fier Dakscan u direct inzage in de status van de kwaliteit, duurzaamheid en de staat van onderhoud. Aan de hand van dit product bepalen wij de huidige staat van uw dak en coachen u vervolgens om het dak optimaal te laten presteren of te produceren.

Direct inzicht in kosten en resultaat
Onderhoud is geen kostenpost meer, maar een reële bezuiniging. Wij voegen zelfs leefcomfort en duurzaamheid toe aan uw woning. Laat u door ons coachen en het resultaat is direct meetbaar. Fier Dakcontrol heeft de juiste kennis in huis om:

• de energielasten te laten dalen;
• een professioneler gebruik van de ruimte te creëren;
• de waarde van uw woning te laten stijgen;
• het wooncomfort te verbeteren.

Wij maken voor u het investeringsbedrag, de terugverdientijd en de jaarlijkse besparing direct inzichtelijk. Hiermee onderscheiden wij ons ten opzichte van andere spelers in de markt! 

 


Diensten