Duurzame dakoplossingen

Slechte aansluitingen tussen het dak en de gevel zijn aan de orde van de dag. De vraag is hoe het kan dat deze fouten nog steeds worden gemaakt tijdens de bouw van gebouwen/woningen.

Mogelijke oorzaken:

  1. Er worden hogere eisen gesteld aan woningen en gebouwen;
  2. De bouwmethodiek verandert schoksgewijs en ongelijk;
  3. De marges worden steeds kleiner;
  4. De regie op de bouw ontbreekt, als ook de controle op het resultaat.

Zowel de overheid als de gebruikers stellen steeds hogere eisen aan energieverbruik, wooncomfort en veiligheid van gebouwen/woningen. Tegenwoordig gaat de Rc waarde van daken omhoog om tot een waarde te komen waarbij het energiebehoud gelijk staat aan de optimale investering. Door deze verhoging van de Rc waarde, die boven 5 m² K/W ligt, is een andere manier van bouwen en detaillering vereist.

Door de hogere eisen van de isolatiewaarde neemt het temperatuurverschil tussen binnen en buiten het huis toe. Dit leidt tot een grotere druk op de buitenschil van het huis. Hoe beter en dichter die buitenschil, hoe groter de druk op de aansluitingen van die schil is. Aan de hellende daken van woningen, gebouwd vanaf de jaren zeventig, is goed te zien wat isolatie- en luchtlekken doen met een huis…
Duurzame dakoplossingen