Daktaxatie

De Daktaxatie is een rekentool waarmee u een integraal advies krijgt voor het dak van uw woning. Tijdens de taxatie wordt de huidige staat van het dak bepaald. Ook brengen wij de noodzakelijke ´╗┐conserverings- renovatie- en transformatiemaatregelen en kansen voor dakverbeteringen in kaart.

Verbeteringen
Voorbeelden van deze verbeteringen zijn energieopwekking op het dak, aanpassingen die het wooncomfort en/of de bruikbaarheid van de woning kunnen verbeteren (dakramen/ dakkapellen), isolatie en betere luchtdoorstroming.

In het rapport leest u:

  • de maatregelen die nodig zijn om het dak op de gewenste kwaliteit te brengen/houden
  • de benodigde aanvangsinvestering
  • de gemiddelde onderhoudslasten per jaar
  • welk bedrag u moet reserveren om het onderhoud gedurende de exploitatie te kunnen financieren.

Ook verwerkt de Daktaxatie gegevens over energiebesparing, huurverhoging en waardevermeerdering van uw woning en geeft het de bijbehorende kasstromen overzichtelijk weer.

Geïnteresseerd in de Fier Dakcontrol Daktaxatie? Neem dan ´╗┐contact met ons op.

Daktaxatie