Van een leien dakje

Van een leien dakje Het begint bij het begin: een juiste weergave van de bestaande daksituatie. Aansluitend een renovatie of onderhoudsontwerp met instructie zodat er vergelijkbare offertes uit de markt komen. En dan? De productie. Maken we dan ook wat we beloven? 

Zo vaak zien we onderaan een offerte staan we zijn VCA-gecertificeerd, ja en dan? Wat voor een dak krijg ik dan? We zien soms ook onjuiste productie van detailleringen, zoals aansluitingen van de woningscheidende wand, nok, hoekkepers en killen. Het niet of onjuist dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een onveilige situatie betreft de werkomgeving en -steiger. Vervuiling van de omgeving en/of het achterlaten van restmaterialen in de constructie ...

Eigenlijk produceren we nog vaak hetzelfde dak zoals we dat voorheen altijd deden. We veranderen weinig en timmeren het schroefje er net weer even iets anders in. Want dat ziet toch niemand?

Audit & Instructie

Eén van onze diensten is de Audit & Instructie (A&I). Gedurende de uitvoeringsfase van een onderhoud- of renovatieproject kijken we mee en vragen we ons af: hoe kunnen we samen het beste eindproduct opleveren? Op een aantal momenten beoordelen we het geleverde werk, instrueren we het uitvoerend team en coachen we om samen tot de gewenste resultaat te komen. Afsluitend bespreken we onze bevindingen en aandachtspunten met de uitvoerder. De bevindingen werken we uit in een rapportage voor de uitvoerende partij en opdrachtgever.

Samen het beste eindproduct opleveren

In ieders belang, zowel voor de opdrachtgever als voor het uitvoerend team, is het waardevol als wij periodiek meekijken ter ondersteuning bij renovatie- en onderhoudsprojecten. De voornaamste aandachtspunten in de constructie zijn de aansluitingen van verschillende bouwdelen. Een afdichting die niet of onvolledig is uitgevoerd. Het toepassen van onjuiste of te weinig bevestigingsmiddelen. Zo constateren we met regelmaat belangrijke onderdelen die aandacht behoeven.

 


Nard Joosten,

Fier Dakcontrol

Helpen van mens en organisaties aan comfortabele en veilige daken.

(Bron foto's: Fier Dakcontrol)

 

 

 

 
Nok (3)
Nok (9)
Gereedschap

< Terug naar blogs