Ik heb er toch voor betaald?

Ik heb er toch voor betaald?

Als je een opdrachtgever vraagt of er veilig gewerkt wordt op zijn dak, antwoord hij steevast: “Ja natuurlijk! Daar heb ik toch voor betaald?!” Hij verwacht dat een juiste, veilige werkomgeving voor de dakdekkers bij de prijs inbegrepen is. Dat lijkt voor hem vanzelfsprekend. In de praktijk blijkt dat echter niet altijd zo te zijn.

 

Duidelijke regelgeving
Bij regelgeving is duidelijk vastgelegd wat wel en niet mag, alleen geeft elk bedrijf hier zijn eigen invulling aan. Het braafste jongetje van de klas bouwt een voorziening zodat hij veilig kan werken. Niet alleen voor zijn eigen werknemers, maar ook voor de omgeving. De lanterfanter treft echter geen enkele maatregel; “Moest snel gebeuren van de opdrachtgever. Te weinig tijd dus… “

Is het wel duidelijk?
Ik vraag me af of bedrijven hun opdrachtgevers wel genoeg duidelijkheid geven over veiligheidsvoorzieningen. In offertes die wij (Fier Dakcontrol) spiegelen staat ‘100% veiligheidsvoorzieningen’. We nemen ze immers op in onze uitvraag. Maar in veel offertes valt nergens te lezen welke voorzieningen er worden aangeboden en hoe ze toegepast worden.

Het eerder genoemde voorbeeld heeft te maken met dakrenovaties bij werken op hellende en platte daken. Maar stel dat er zonnepanelen, schoorstenen, dakvensters, of andere elementen gemonteerd of onderhouden moeten worden. Treffen we dan veiligheidsvoorzieningen? Nemen we de tijd om de opdrachtgever uit te leggen dat we wel onderhoud willen plegen maar dat de voorzieningen ontbreken en we deze dus in moeten kopen? En gaan we dat dan ook daadwerkelijk doen?! Wij wel!! Maar velen nog niet.

 

Waarom niet?
Waarom zeggen ze niets? Weten ze het zelf eigenlijk wel? Waarom zijn ze niet helder… missen ze het vermogen om dit duidelijk te maken?

Wij zijn er voorstander van om bij iedere vraag apart veiligheidsvoorzieningen te benoemen. Dan is het voor iedereen helder. Wel zo eerlijk toch?

Geef duidelijk aan:
• welk materiaal nodig is en hoe de uitvoering gebeurt;
• wie er verantwoordelijk is en wie het aanspreekpunt is;
• wie de voorziening opbouwt en hoe dat gebeurt;
• welke risico’s de omgeving loopt.
En last but not least, het meest belangrijke punt; welke risico’s loopt het uitvoerend bedrijf en welke risico’s loopt de opdrachtgever?

Laten we met z’n allen zorgen voor duidelijkheid over een veilige werkomgeving. Zowel voor medewerkers als voor opdrachtgevers. Opdrachtgevers hebben er tenslotte voor betaald. Medewerkers niet, maar gebeurt er iets met ze, dan betalen zij uiteindelijk de duurste rekening!

 

 


IMG_3426

< Terug naar blogs