Daken DNA

Daken DNA

Uw Daken-DNA biedt inzicht en besparing op het onderhoud van daken.
Door als vastgoedeigenaar of woningcorporatie het gewenste kwaliteitsniveau van uw daken vast te leggen, hebt u altijd een meetlat waarlangs u de staat van uw daken kunt bepalen. Het biedt inzicht, maar tevens helpt u ook de kosten op onderhoud te verminderen. Bewoners weten wat ze mogen verwachten, onderhoudsfrequentie en kosten worden zichtbaar. Uw Daken-DNA biedt u en uw bewoners duidelijkheid, transparantie, inzicht en continuïteit.Eén DNA voor al uw daken, daarmee beschikt u over een kwaliteitslabel en bewoners altijd de zekerheid hebben van een kwalitatief en veilig dak. Bewoners krijgen duidelijk inzage in het comfortniveau en inzicht in de onderhoudscyclus. Het biedt bewoners een gevoel van comfort, van rust en vertrouwen.

Inzicht in kwaliteit

En u als woningeigenaar of corporatie geeft inzicht in de te verwachten kwaliteit, communiceert open over uw doelstellingen. Maar het biedt u ook inzicht in onderhoudskosten en onderhoudstrajecten. Een Daken-DNA biedt u en uw bewoners een label van kwaliteit, duurzaamheid en een besparing op de kosten van onderhoud. Want het onderhoud wordt niet meer bepaald door de persoon of de situatie, maar via een vooraf vastgesteld onderhoudsprotocol. En dat is voor iedereen wel zo duidelijk.

Hoe werkt het?

Fier Dakcontrol inventariseert voor u de huidige staat van uw daken en brengt deze in kaart. In overleg wordt bepaald welk kwaliteits- en comfortniveau u nastreeft, of te wel wij stellen samen het DNA van uw daken vast. Vervolgens worden al uw daken langs de meetlat van het DNA gelegd en onderhoudstermijnen en de omvang van het onderhoud vastgesteld.

Uw Daken-DNA is toepasbaar voor alle daken en biedt u de mogelijkheid om een vooraf vastgesteld kwaliteitslabel te bieden.

 < Terug naar blogs

» Meer weergeven