550 daken borgen voor de toekomst in Den Bosch

Geplaatst op: 17-12-2015 550 daken borgen voor de toekomst in Den Bosch

 


Project:
Ingrijpend dakherstel De Donken in Den Bosch
Medio december 2015 was de ingrijpende dakrenovatie van de 550 woningen in wijk De Donken in Den Bosch gereed. De renovatie is uitgevoerd in opdracht van woningbouwvereniging Zayaz uit Den Bosch, eigenaar van de huurwoningen. Eveneens zijn 86 daken hersteld van woningen die eerder zijn verkocht aan de bewoners. Een gesprek met Jaap Koedood, projectleider Planmatige werken Zayaz.

Bouwteam
De uitvoering wordt gerealiseerd in een bouwteam dat naast de projectleider van Zayaz, Jaap Koedood, bestaat uit Joost Stemkens van FIER Dakcontrol, adviesbureau bij het dakherstel en conserveren van daken en hoofdaannemer Hoedemakers van Bouw en Ontwikkeling uit Rosmalen.

Veel lekkages
De 550 woningen in wijk de Donken zijn gebouwd in de jaren tachtig. Medio 2005 werden ze onderworpen aan grootschalig onderhoud. Toch kwamen in de jaren daarna veel klachten binnen bij Zayaz over daklekkages, aldus Jaap Koedood: “Dat toenemende aantal meldingen heeft ons doen besluiten de daken grondig te laten onderzoeken door adviesbureau FIER Dakcontrol. Uit dat onderzoek kwam naar voren, dat beter alle daken preventief hersteld konden worden om daarmee verlost te zijn van de problemen en het wooncomfort voor de bewoners te verbeteren”.

Nul dakkosten
Uitgangspunt aldus Koedood is om de bewoners de garantie te bieden op volledige waterdichtheid van hun dak, zodat de klachten tot nul worden gereduceerd: “We willen verdere kosten minimaliseren en de bewoners het woongenot teruggeven”, aldus Koedood. Eigenaren van de koopwoningen die in het verleden door Zayaz zijn verkocht werd de mogelijkheid aangeboden om kosteloos hun dak te laten herstellen. “Wij doen dit kosteloos omdat wij als woningbouwvereniging onze verantwoordelijkheid wensen te nemen voor de verkochte woningen en de eigenaren niet willen belasten met eventuele kosten van lekkages”.

Aanpak Fier Dakcontrol
Fier Dakcontrol bracht voor de verschillende woningen een dakadvies uit omtrent de invulling van de detaillering. Naast het oplossen van lekkages, is ook gekeken naar mogelijke condensvorming onder het dak en naar de vochtproblematiek. Naast de uitwerking van het plan, voert Fier Dakcontrol de directie over de uitvoering, terwijl de regie in handen is van Jaap Koedood projectleider van Zayaz. “Fier Dakcontrol beschikt over de kennis. Zij adviseren, steunen en begeleiden ons. Zij zitten er bovenop, maar denken ook actief mee. Belangrijk bij een dergelijke renovatie is, wat het eindresultaat moet zijn en vooraf te bepalen of je gaat voor een 6 of voor een 10. Dat heeft consequenties in materiaalgebruik, in uitvoering etc. Wij hebben gekozen voor de 10, omdat we geen klachten meer wensen te krijgen en de kosten tijdens het vervolg van de exploitatiefase zo laag mogelijk willen houden”.

Dakherstelwerkzaamheden
De dakherstelwerkzaamheden bestaan uit de demontage en uiteindelijk weer aansluiten van de rookgasafvoer van de CV ketel. Het vervangen van de dakpannen en panlatten, het aanbrengen van een folie over het dakvlak, het op de juiste wijze herstellen van de detaillering van de dakconstructie. Waar nodig worden pannen verankerd en onder het dakvlak wordt een goede ventilatie gecreëerd. Ook de nokvorsten zijn vernieuwd.

Communicatie
Naast de technische uitvoering speelt de communicatie met de bewoners een essentiële rol in een dergelijk proces. Bewoners ontvingen een uitgebreide informatie over het hoe en waarom, wat men mag verwachten, etc. Ook werden antwoorden op de meest gestelde vragen in een bijlage toegevoegd bij de bewonersbrief en de brief naar de eigenaren van koopwoningen.. In totaal 28 vragen die varieerden van waarom tot planning, veiligheid, wat gebeurt met oude lekkages, garantie, kosten, en moet ik thuis blijven? “Daarmee wil je bereiken dat de vragen die onder de klanten leven zoveel mogelijk beantwoordt worden om onduidelijkheid te voorkomen. Het goed informeren bij de start is essentieel voor het slagen van een project. Ook voorkom je hiermee een stroom van vragen, wat voor de klant lastig is en voor Zayaz erg arbeidsintensief”, aldus Jaap Koedood.

Duur
De duur van het totale dakherstel bedraagt ongeveer 1 jaar en wordt uitgevoerd in twee fases. ‘s Morgens wordt een dak gedemonteerd en ’s avonds moet het klaar zijn. De ploeg gaat niet eerder naar huis voordat het goed opgeleverd is.


In januari 2016 is het project afgerond.
Aannemer en Dakdekker vertellen over hun samenwerking met Fier Dakcontrol.

Informatie over Bouwrups.

550 daken borgen voor de toekomst in Den Bosch
550 daken borgen voor de toekomst in Den Bosch
550 daken borgen voor de toekomst in Den Bosch
550 daken borgen voor de toekomst in Den Bosch
550 daken borgen voor de toekomst in Den Bosch
550 daken borgen voor de toekomst in Den Bosch
550 daken borgen voor de toekomst in Den Bosch

< Terug naar referenties