Artikel in tijdschrift Dakenraad

Artikel in tijdschrift Dakenraad Voor het tijdschrift Dakenraad is Joost Stemkens geïnterviewd. Lees alles over zijn passie, inspiratie en.. dakgeluk in het artikel 'Gek van en met daken'.
Lees hier het interview.

< Terug naar nieuws