Handreiking veilig werken

Handreiking veilig werken

Een waterdicht dak opleveren is prachtig, maar nog mooier is het om na een werkdag weer gezond naar huis te kunnen gaan. Helaas vergt vallen van hoogte jaarlijks nog tientallen dodelijke slachtoffers. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: veiligheid is echt prioriteit nummer 1. Gevaarlijke situaties ontstaan als er geen gebruik wordt gemaakt van de aanwezige valbeveiliging. Sterker nog: weet je dat die valbeveiliging ook maar zelden aan de voorschriften voldoet?

Handreiking veilig werken

Goed nieuws. De Handreiking Veilig werken is gepubliceerd. Ook Joost Stemkens van FierDakcontrol schreef mee als lid van de branchevereniging GNL Gebouwschil Nederland.

Het document helpt je om veilig te werken. Voor iedere fase is er een lijst met aandachtspunten gemaakt: de uitvoering, maar ook de calculatie, contracten en voorbereiding van een klus. 

Eigenlijk hartstikke logisch
Natuurlijk ben je als wergever ´╗┐wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, maar daarnaast is het ook gewoon heel logisch. 

Je werkproces verloopt soepeler. Dat werkt prettig en efficiënt. Daardoor zijn uitvoerenden en opdrachtgever tevredener. Bovendien kun je de aandachtspuntenlijsten gebruiken in gesprek met een opdrachtgever of andere partijen. Dit laat zien dat je je verantwoordelijkheid serieus neemt en geeft een positieve kijk op onze bedrijf(stak).

Simpel toch?
Download de publicatie Veilig en gezond werken. Hij is mede mogelijk gemaakt door aan Gebouwschil Nederland verbonden professionals. Lees meer over de handreiking op de website van Gebouwschil Nederland.

´╗┐´╗┐


< Terug naar nieuws